ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ. Ένας ηλεκτρικός φράχτης μετατρέπει το ρεύμα ή την ισχύ της μπαταρίας σε έναν παλμό υψηλής τάσης. Η συσκευή απελευθερώνει αυτόν τον παλμό περίπου μία φορά κάθε δευτερόλεπτο. Ο ίδιος παλμός είναι μόνο περίπου 150 μικροδευτερόλεπτα. Αυτός ο παλμός αναφέρεται συνήθως ως “σοκ” και είναι αισθητός από οποιοδήποτε ζώο που αγγίζει ηλεκτροφόρο φράκτη. Όταν το ζώο έρχεται σε επαφή με το φράκτη, το κύκλωμα είναι πλήρες. Σε αυτό το σημείο το ζώο δέχεται σοκ. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει πώς ρέει το ρεύμα από  τη γραμμή φραγής και μέσα από το ζώο. Το ρεύμα στη συνέχεια ρέει μέσω της γης πίσω στο σύστημα εδάφους και ολοκληρώνει το κύκλωμα. Είναι το σοκ που αποτρέπει το ζώο από την άσκηση πίεσης στη γραμμή του φράχτη.   Ένας ηλεκτρικός φράκτης είναι ένα ψυχολογικό εμπόδιο και όχι ένα φυσικό, έτσι ώστε το ζώο πρέπει να εκπαιδεύεται για να σεβαστεί το φράχτη. Ο πόνος που αισθάνεται ένα ζώο είναι βραχύς και δεν βλάπτει φυσικά το ζώο, σε αντίθεση με το συρματόπλεγμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμους.